Wiadomości branżowe

ZWZ ING Banku Śląskiego

19 kwietnia br. ZWZ ING Banku Śląskiego zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku a także zmiany w Radzie Nadzorczej Banku.ZWZ ING Banku Śląskiego podjęło decyzję o niewypłaceniu dywidendy za 2012 roki podobnie jak w roku ubiegłym, przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2012 roku na wzmocnienie kapitału. Podział zysku ING Banku Śląskiego za 2012 rok (w zł):1. zysk brutto  940.580.037,202. obciążenia podatkowe182.755.948,443. zysk netto757.824.088,76    a) kapitał rezerwowy707.824.088,76    b) fundusz ryzyka ogólnego

19 kwietnia br. ZWZ ING Banku Śląskiego zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku a także zmiany w Radzie Nadzorczej Banku.

ZWZ ING Banku Śląskiego podjęło decyzję o niewypłaceniu dywidendy za 2012 roki podobnie jak w roku ubiegłym, przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2012 roku na wzmocnienie kapitału.

Podział zysku ING Banku Śląskiego za 2012 rok (w zł):

1. zysk brutto 

940.580.037,20

2. obciążenia podatkowe

182.755.948,44

3. zysk netto

757.824.088,76

    a) kapitał rezerwowy

707.824.088,76

    b) fundusz ryzyka ogólnego

50.000.000,00

ZWZ ING Banku Śląskiego udzieliło również członkom Zarządu Banku oraz członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Jednocześnie, ZWZ ING Banku Śląskiego, powołało, na Członka Rady Nadzorczej Banku, Pana Adrianusa Johannesa Antoniusa Kasa (posługującego się skróconym imieniem Ad Kas), Wiceprezesa Zarządu ds. Ryzyka w ING Turcja. Ad Kas zastąpi Pana Ralpha Hamersa, który złożył rezygnację w związku z powołaniem go na stanowisko Prezesa Grupy ING. Ad Kas związany jest z Grupą ING od 1996 roku.

 

< 239773" >
Źródło ING BANK ŚLĄSKI S.A.. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Nowa oferta dla profesjonalistów w ING

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy