Ciekawostki

Wstępne wyniki finansowe BAE Systems za rok 2005

„Rok 2005 był dla BAE Systems przełomowy. Osiągnęliśmy dobre wyniki finansowe oraz dziesięć najważniejszych celów firmy. Konsekwentnie realizowaliśmy naszą strategię oraz zdobyliśmy reputację wiodącego transatlantyckiego przedsiębiorstwa branży obronnej i lotniczej.

Umocniliśmy naszą pozycję w Stanach Zjednoczonych, przeprowadziliśmy restrukturyzację oddziałów w Europie oraz stworzyliśmy strategiczną strukturę współpracy z klientem w Wielkiej Brytanii. Poczyniliśmy też znaczny postęp w opracowaniu rozwiązania dla programów emerytalnych.”

Mike Turner, CEO BAE Systems

Dobre wyniki finansowe – darmowe akcje

Portfel zamówień wartości 59,8 mld GBP

Wzmocniona pozycja w Stanach Zjednoczonych

Zrestrukturyzowane portfolio produktów i usług w Europie

Lepsze perspektywy biznesowe w Wielkiej Brytanii dzięki Brytyjskiej Strategii Przemysłu Zbrojeniowego (Defence Industrial Strategy – DIS)

Nowe możliwości eksportowe

Rozwiązanie problemu emerytur

Finanse

· Darmowe akcje są wydawane już drugi rok. Dobre wyniki finansowe spowodowały, że na jedną osobę przypadły darmowe akcje warte 418 GBP – maksymalna przewidziana w programie wartość dla pracowników (729 USD w gotówce na koniec notowań 21 lutego 2006 w krajach, gdzie lokalne przepisy podatkowe oznaczają, że nie możemy emitować akcji)

· Sprawna realizacja planu

· Udana integracja przejętych firm

· Solidny portfel działów, które uzyskują dobre wyniki we wszystkich sektorach

· Dobre wyniki gotówkowe

· Dywidenda zwiększona o 8,4%

Realizacja strategii w Stanach Zjednoczonych

· Wzrost sprzedaży od 2,5 mld USD w 2000 roku do sprzedaży pro forma na poziomie 8,5 mld USD w 2005 roku

· Pomyślny rozwój wewnątrzkorporacyjny

· Przejęcie spółki United Defense sprawiło, że dział Land Systems zajął drugą pozycję na świecie

· Planowany dalszy rozwój na rynku

Brytyjska Strategia Przemysłu Zbrojeniowego

· Dalekowzroczne strategiczne perspektywy – szanse oraz wyzwania

· Nacisk na partnerską współpracę pomiędzy Ministerstwem Obrony a przemysłem

· Zapotrzebowanie na fachowe umiejętności związane z integracją systemów w Wielkiej Brytanii

· Uznanie potrzeby kontrolowania najważniejszych technologii w Wielkiej Brytanii

· Zidentyfikowanie wyzwań dla obu stron

Plany na 2006 rok

· Osiągnięcie celów finansowych na 2006 rok

· Gwarancja wdrożenia zatwierdzonych procesów biznesowych

· Zwiększona koncentracja na terminach i kosztach

· Dalszy rozwój działalności w Stanach Zjednoczonych

· Wdrożenie Brytyjskiej Strategii Przemysłu Zbrojeniowego

· Koncentracja na głównych możliwościach eksportowych

· Rozwój działalność w Arabii Saudyjskiej

· Dalszy rozwój działań związanych ze wsparciem

· Wdrożenie rozwiązań dla programów emerytalnych

· Dążenie do wypracowania kultury organizacyjnej nastawionej na wyniki

http://media.edelman.pl/pr/52096/wstepne-wyniki-finansowe-bae-systems-za-rok-2005

Similar Posts