Wiadomości branżowe idaho

Przekazy pieniężne Ria coraz popularniejsze wśród emigrantów

Według danych Narodowego Banku Polskiego
wartość przekazów pieniężnych realizowanych pomiędzy Polską, a zagranicą stale rośnie.

Obserwacje NBP potwierdzają również przedstawiciele branży. Nasi rodacy przebywający poza granicami kraju coraz chętniej korzystają z przekazów pieniężnych, będących alternatywą dla innych metod transferu gotówki. Jeden z największych systemów transferowych na świecie, obecny również w Polsce – Ria – ocenia, iż popyt na usługę wynika z szybkości, bezpieczeństwa transakcji oraz niezależności usługi. Wpłacone pieniądze w punkcie Ria za granicą, już po 10 minutach mogą byćodebrane w placówkach pocztowych, bankowych i innych punktach oferujących przekazy Ria, a także w blisko 4 tysiącach bankomatów w Polsce.

Długoterminowy trend wzrostowy na rynku przekazów pieniężnych potwierdzają statystyki prowadzone przez Narodowy Bank Polski. Od 2005 roku, wartość przekazów wypłaconych w Polsce wzrosła dwukrotnie, a wysłanych z Polski prawie pięciokrotnie. W pierwszym półroczu tego roku z Polski wysłanych zostało 436,5 mln zł, a odebranych blisko 1,7 mld zł, co również w stosunku do pierwszego kwartału 2012 roku stanowi wzrost, odpowiednio 42 proc. i 7 proc.

Analiza danych NBP obejmuje również znaczne różnice pomiędzy średnią wartością transakcji odbieranej w Polsce oraz wysyłanej z Polski. Odbiorca przekazu w kraju otrzymuje jednorazowo około 1250 zł., podczas gdy średnia wartość przekazu wysyłanego z Polski oscyluje wokół 2160 zł. Oczywiście ma to określone przełożenie na zwiększoną wartość rynku wysyłkowego.

- Polska to nadal ważny gracz na międzynarodowym rynku przekazów pieniężnych ze zdecydowanym naciskiem na odbiór przekazów i rosnącymi w siłę kanałami wysyłkowymi z Polski. Statystyki NBP potwierdzają również dane udostępniane przez Bank Światowy oraz wskaźniki systemu Ria. Polska znajduje się w pierwszej 20 krajów podejmujących przekazy, a jednocześnie obserwujemy silny wzrost wartości przekazów wysyłanych z Polski. Obszar Wspólnoty Niezależnych Państw, Chiny, Wietnam oraz kraje Afryki to najbardziej popularne korytarze transferowe z Polski. Z kolei przekazy kierowane do Polski pochodzą głównie z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Irlandii, USA, krajów Skandynawii oraz Włoch, co w naturalny sposób wskazuje kierunki migracyjne z Polski - komentuje Rafał Szczechura, Dyrektor Zarządzający Ria w Polsce.

***

Kluczowe atuty przekazów pieniężnych

Podstawowym kanałem dystrybucji usług rozwijanych przez Ria w ciągu ponad 25 letniej historii firmy, jest rozbudowana sieć placówek realizujących przekazy. Przede wszystkim, są to duże instytucje finansowe oraz punkty agencyjne zlokalizowane wokół środowisk cudzoziemców mieszkających na terenie kraju gospodarza. Co warte podkreślenia, Ria jest pierwszą firmą w Polsce, która z sukcesem wdrożyła system wypłat przekazów w bankomatach Euronet bez konieczności użycia karty płatniczej. Dzięki tej metodzie, odbiorcy w Polsce mogą otrzymać przesłane im pieniądze już po 10 minutach od ich wysłania z innego kraju na świecie. Przekazy są gotowe do odbioru w około 4 tysiącach bankomatów Euronet.

Przekazy Ria mogą również przybrać charakter bezgotówkowy i wówczas są bezpośrednio kierowane na wskazany przez klienta rachunek bankowy. Aby nadać lub odebrać przekaz Ria klienci nie są zobowiązani do posiadania ani rachunków bankowych, ani kart płatniczych, a ich odbiór jest możliwy w ponad 200 tysiącach placówek na całym świecie. W Polsce wypłaty przekazów Ria realizuje około 6 tysięcy placówek pocztowych, bankowych i innych punktów oferujących usługi finansowe oraz około 4 tysiące bankomatów należących do sieci Euronet.

Bezpieczeństwo transakcji Ria

Ogromnie ważną kwestią podczas nadawania i odbierania gotówki za pomocą przekazu jest zaufanie do firmy, której powierza się swoje pieniądze oraz bezpieczeństwo transakcji. Dlatego procedury operacyjne stosowane w przekazach Ria są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami międzynarodowymi, a oprogramowanie służące do realizacji transakcji spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa stawiane przed firmami świadczącymi usługi finansowe na świecie. Aby dokonać przekazu pieniężnego w punkcie Ria zarówno nadawca, jak i odbiorca przekazu jest zobowiązany do autoryzacji transakcji przy użyciu ważnego dokumentu tożsamości. Dodatkowo, odbiorca przekazu, oprócz konieczności jego okazania, zobowiązany jest do podania jednorazowego kodu PIN transakcji.

 

Źródło Euronet. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts