Wiadomości branżowe

Provident zaprasza do międzynarodowego Programu Rozwoju Menedżerskiego Grupy IPF

Ruszył nabór do Programu Rozwoju Menedżerskiego w Departamencie Ryzyka Kredytowego Grupy International Personal Finance, do której należy firma Provident Polska. Inicjatywa skierowana jest do absolwentów i studentów ostatniego roku wszystkich kierunków związanych z matematyką, statystyką, ekonometrią i pokrewnych. Zgłoszenia przyjmowane są do końca maja br.

Program Rozwoju Menedżerskiego to globalna inicjatywa Grupy IPF, której celem jest wszechstronny rozwój kompetencji menedżerskich, zwłaszcza w kontekście zarządzania ryzykiem kredytowym oraz pracy w międzynarodowym środowisku. Najlepsi kandydaci – wyłonieni równolegle w Polsce, Wielkiej Brytanii, Czechach i na Słowacji – pracować będą wspólnie w międzynarodowym projekcie International Personal Finance, który rozpocznie się we wrześniu 2014 roku.

Co istotne, aby wziąć udział w Programie, nie trzeba posiadać doświadczenia zawodowego, a jedynie wykazać się chęcią rozwoju kompetencji menedżerskich związanych z zarządzaniem ryzykiem kredytowym. Jest to niewątpliwie jeden z istotnych, obecnie dynamicznie rozwijających się obszarów wiedzy finansowej i ekonomicznej. Przy kwalifikowaniu do Programu brane będą również pod uwagę: znajomość zagadnień związanych z matematyką, statystyką, ekonometrią i nauk pokrewnych, zaawansowana znajomość języka angielskiego, a także mobilność i gotowość do podjęcia pracy poza Polską.

Nasz program trwa trzy lata. Uczestnikom oferujemy umowę o pracę i wynagrodzenie adekwatne do warunków danego rynku. Co istotne – nie wymagamy doświadczenia. Nastawiamy się, że będziemy uczestników naszego Programu uczyć i to nie tylko w obszarze ryzyka kredytowego, ale też umiejętności menedżerskich. Dodatkowo wyróżniające się osoby, które z sukcesem ukończą Program, będą miały możliwość kontynuacji kariery w strukturach naszej Grupy, w Polsce i nie tylko – komentuje Katarzyna Wrażeń, Kierownik ds. Rekrutacji i Rozwoju, Provident Polska S.A.

Opiekun i mentor pomogą w rozwoju kompetencji

Na unikalny charakter Programu Grupy IPF składa się nie tylko czas jego trwania (3 lata), dłuższy niż w przypadku standardowych staży w bankach i innych instytucjach finansowych, ale także elitarna formuła i duży stopień odpowiedzialności powierzonej uczestnikom. Osoby objęte Programem będą miały możliwość pracy przy konkretnych projektach kredytowych. Docelowo nie będzie to duża grupa, będzie ona miała jednak duży wpływ na podejmowane w firmie decyzje biznesowe.

Co równie ważne, Grupa IPF zapewni każdemu uczestnikowi Programu własnego opiekuna (koordynatora), który przeprowadzi daną osobę przez różne etapy projektu, a także wsparcie mentora (opiekuna merytorycznego), pod okiem którego możliwa będzie samodzielna realizacja projektów. Dużą rolę odgrywać będzie też możliwość korzystania z pakietu „szytych na miarę” szkoleń: menedżerskich, technicznych oraz nakierowanych na rozwój umiejętności miękkich.

Wyróżnikiem Programu jest jasno wyznaczona ścieżka rozwoju. W pierwszym roku wybrany kandydat pozna tajniki analityka kredytowego, w kolejnym – starszego analityka, zaś w ostatnim – przygotowuje się do roli menedżera zarządzającego ryzykiem kredytowym.

Koncepcja Programu Rozwoju Menedżerskiego, w tym jego długofalowy charakter i możliwość doskonalenia kompetencji, ściśle odpowiada filozofii działania naszej Grupy na rynku. Provident to miejsce, z którym pracownicy często wiążą swoją karierę na wiele lat. Jesteśmy odpowiedzialnym i docenianym pracodawcą, który  bardzo dba o atrakcyjność wynagrodzeń, rozwój zawodowy i motywujący system szkoleń. Dodatkowo, poprzez Program Pasjonaci Providenta promujemy także indywidualne zainteresowania i pasje naszych pracowników – powiedziała Agnieszka Krajnik, Koordynator ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa, Provident Polska S.A.

Szczegółowe informacje o Programie Rozwoju Menedżerskiego oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie http://ipfintalent.co.uk/ oraz www.kariera-provident.pl.

***

Podstawowe informacje o Provident Polska S.A.

Provident Polska S.A jest częścią grupy finansowej International Personal Finance. Firma jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także – w ramach notowań równoległych – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie obsługuje klientów w 8 krajach: Polsce, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Meksyku, Rumunii, na Litwie i w Bułgarii.

W Polsce Provident działa od 1997 roku i jest największą firmą wchodzącą w skład International Personal Finance. Firma specjalizuje się w udzielaniu szybkich pożyczek z opcją obsługi w domu. Provident udziela również finansowania mikroprzedsiębiorcom. Provident jest, członkiem Pracodawców RP i Polskiej Konferencji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, członkiem Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz członkiem Centrum Wolontariatu. Firma angażuje się w szereg inicjatyw społecznych, m.in. prowadzi program wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam” .

Provident zdobył wiele prestiżowych nagród i wyróżnień: II miejsce w konkursie Perły Polskiej Gospodarki w sektorze finansowym, jest również laureatem konkursu FlexiLider 2011 (PKPP „Lewiatan”). Dołączył także do grona 25 polskich firm wyróżnionych w konkursie European Business Awards 2011. Firma jest notowana w prestiżowych w kraju rankingach firm, w tym na liście 500 największych firm „Rzeczpospolitej”, na której Provident zajął 239. miejsce pod względem przychodów. W 2011 roku firma zajęła również 6. miejsce wśród najbardziej odpowiedzialnych firm społecznie wśród firm finansowych w rankingu Gazety Prawnej.

 

Źródło Provident Polska SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy