Ciekawostki

Prawo okresowości pierwiastków

Prawo okresowości pierwiastków chemicznych zostało sformułowane przez Dymitra I. Mendelejewa w latach 60-tych XIX w.

Stwierdził on, że: własności pierwiastków są periodycznie zależne od ich mas atomowych.

Nie zawarł jednak w swoim prawie określenia długości tych okresów.

095098.jpg

Swoje założenia Mendelejew opierał na prawie triad J. W. Doebereinera i prawie oktaw A. R. Newlanda.

Odkrycie Mendelejewa było punktem zwrotnym w rozwoju chemii, dając możliwość przewidywania własności innych, nieodkrytych pierwiastków.

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#prawo okresowosci #prawo okresowości #prawo okresowości pierwiastków #prawo okresowości pierwiastków chemicznych

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy