Wiadomości branżowe

Netia w elitarnym składzie WIG30

Warszawska giełda papierów wartościowych podjęła decyzję o poszerzeniu największego indeksu spółek notowanych na Głównym Rynku o kolejnych 10 spółek i rozpoczęciu publikacji nowego indeksu WIG30 od dnia 23 września br. Netia S.A. została zakwalifikowana do nowego indeksu. Nowy wskaźnik koniunktury największych spółek pozwoli na zmniejszenie koncentracji

Warszawska giełda papierów wartościowych podjęła decyzję o poszerzeniu największego indeksu spółek notowanych na Głównym Rynku o kolejnych 10 spółek i rozpoczęciu publikacji nowego indeksu WIG30 od dnia 23 września br. Netia S.A. została zakwalifikowana do nowego indeksu.

Nowy wskaźnik koniunktury największych spółek pozwoli na zmniejszenie koncentracji branżowej w głównym indeksie warszawskiej giełdy. Dzięki ograniczeniu udziału spółek z jednego sektora giełdowego do siedmiu uczestników oraz zmniejszeniu udziału jednej spółki w kapitalizacji całego indeksu do 10%, zwiększeniu ulegnie reprezentacja branż wśród spółek wchodzących w skład indeksu i będzie on lepiej odzwierciedlał zróżnicowanie sektorowe spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Skład WIG30 stanowi odzwierciedlenie 13 branż, wg klasyfikacji stosowanej przez GPW. W porównaniu do portfela WIG20 pojawiły się dwie nowe branże: media i przemysł metalowy.

„Zakwalifikowanie Netii w skład nowego indeksu WIG30 przyjęliśmy z wielką radością. Warszawska giełda doceniła konsekwentną realizację strategii spółki, jej wiarygodność i odpowiedzialność.” – powiedział Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Netia S.A. „Jestem przekonany, że wszyscy pracownicy spółki będą konsekwentnie budować jej wartość tak, aby spełnić oczekiwania inwestorów, klientów i współpracujących z nami partnerów. Takie wyróżnienie zobowiązuje."

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych.

***

O Netii

Netia S.A. jest jednym z największych, a jednocześnie najszybciej rozwijającym się operatorem telekomunikacyjnym w Polsce. Dostarcza kompleksowe, zintegrowane i przyjazne użytkownikowi rozwiązania on-line.

Źródło Netia. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy