Wiadomości branżowe

Mapa miesiąca GfK: Średnia wielkość gospodarstwa domowego w warszawskich dzielnicach

Mapa prezentuje zróżnicowanie wielkości gospodarstwa domowego w warszawskich dzielnicach. Na mapie kolorem czerwonym zaznaczone zostały obszary zamieszkiwane przez duże gospodarstwa domowe, kolorem jasnożółtym – osiedla zamieszkiwane przez małe gospodarstwa domowe.

W Warszawie jest 775,5 tys. gospodarstw domowych. Średnia wielkość gospodarstwa domowego w Warszawie wynosi 2,21 osoby. Dla porównania – średnia ogólnopolska to 2,83 osoby.

Zróżnicowanie wielkości gospodarstw domowych na terenie Warszawy jest duże – dzielnicą o najniższej liczbie osób przypadającej na jedno gospodarstwo domowe jest Śródmieście Północne (1,77). Osiedlem o najwyższej średniej liczbie osób w gospodarstwie domowym są Szamociny na Białołęce, która wśród warszawskich dzielnic charakteryzuje się największą średnią wielkością gospodarstwa domowego.  Informacje o badaniu
Dane prezentowane na mapie pochodzą z bazy GfK Address Points, czyli bazy budynków mieszkalnych z informacją o potencjale demograficznym i ekonomicznym, pozwalającej na analizy w dowolnie zdefiniowanych obszarach. W przypadku omawianej mapy, dane zostały zagregowane do osiedli przygotowanych na podstawie Miejskiego Systemu Informacji. Instytut GfK Polonia posiada w swoich zasobach mapy cyfrowe osiedli dla wszystkich większych miast Polsce.

GfK Address Points uwzględnia następujące dane:

 • adres: nazwa ulicy i jej numer,
 • nazwa miejscowości i kod pocztowy,
 • liczba mieszkań,
 • liczba mieszkańców,
 • wiek mieszkańców w przedziałach,
 • płeć mieszkańców,
 • typ budynku: jedno- i wielorodzinny,
 • Ogólna Siła Nabywcza GfK,
 • Siła Nabywcza dla Handlu Detalicznego,
 • współrzędne geograficzne X i Y,
 • jednostki administracyjne.GfK

Instytut GfK jest zaufanym źródłem rzetelnych informacji o rynku i konsumentach. Umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji. Łączy pasję badawczą 13 000 ekspertów. Posiada 80 lat doświadczeń w analizowaniu i interpretowaniu danych. Dostarcza analiz, zarówno na poziomie globalnym, jak i rynków lokalnych, w ponad 100 krajach.

Dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiązań łączących technologię i naukę, zmienia "big data" w "smart data", zwiększając przewagę konkurencyjną swoich klientów i jednocześnie wzbogacając doświadczenia i decyzje konsumentów.

 

Źródło GfK Polonia. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy