idaho

Korbank zakończy wakacje na NewConnect

Jeden z największych niezależnych dolnośląskich providerów internetowych, firma Korbank, planuje pod koniec sierpnia debiut na rynku NewConnect. W lipcu planowane jest przeprowadzenie oferty prywatnej, przy której funkcję doradcy transakcyjnego pełnić będzie firma Certus Capital.

„Decyzję dotyczącą pozyskania kapitału z rynku NewConnect rozważaliśmy niemal od 2 lat. Uznaliśmy, iż właśnie teraz jest właściwy moment na przeprowadzenie tego procesu z dwóch powodów – po pierwsze znaczącej poprawy sytuacji na rynku kapitałowym, a po wtóre pojawienia się w naszej firmie realnej potrzeby pozyskania dodatkowych środków na rozwój. Kapitał z emisji przeznaczymy w głównej mierze na inwestycje w rozwój nowych usług oraz infrastrukturę, nie wykluczamy także akwizycji mniejszych podmiotów. Chcemy także zainwestować w rozwój naszego oddziału w Radomiu” – komentuje Tymoteusz Biłyk, Prezes Zarządu oraz główny udziałowiec Korbank sp. z o.o.

Korbank zaoferuje akcje o wartości ok. 1 mln PLN.

„Parametry wyceny spółki na tle innych przeprowadzanych ofert będą bardzo atrakcyjne dla inwestorów, więc liczymy, że emisja spotka się z dużym zainteresowaniem. Korbank to podmiot o ugruntowanej pozycji na rynku, generujący stabilne przepływy pieniężne, a jednocześnie wykazujący w ostatnich latach wysoką dynamikę wzrostu zysku netto. W 2008 roku zysk spółki wyniósł 270 tys. zł, w 2009 roku wzrósł do 600 tys. zł, zaś tegoroczna prognoza to ok. 800 tys. zł. Środki pozyskane z emisji maja pozwolić utrzymać Korbankowi wysokie tempo rozwoju w latach kolejnych.” – tłumaczy Tomasz Maślanka, Partner Zarządzający Certus Capital.

Spółka nie wyklucza, iż w kolejnych latach przeprowadzi kolejne emisje.

„Liczymy, iż dalsza poprawa naszych wyników finansowych pozytywnie wpłynie na zachowanie się kursu naszych akcji już po debiucie. Dlatego bardzo nam zależy, aby z nawiązką zrealizować przedstawiane plany i w ten sposób zdobyć zaufanie rynku oraz inwestorów, co z pewności ułatwi nam pozyskanie dalszego kapitału w przyszłości”- mówi Paweł Paluchowski, Wiceprezes Zarządu Korbank sp. z o.o.

Firma Korbank istnieje od 1992 roku, zaś od 1994 roku specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług w zakresie Internetu. Jest jedną z czołowych firm na terenie Dolnego Śląska umożliwiającą podłączenie i korzystanie z zasobów komunikacyjnych sieci komputerowych. Od 2008 roku oferuje usługi także w Radomiu. Korbank posiada niezależne przyłącza internetowe o wysokiej jakości i dużej przepustowości, co pozwala oferować wysokiej jakości usług w ramach tzw. TriplePlay, czyli pakietu telefonii cyfrowej, internetowych łączy szerokopasmowych oraz telewizji nowej generacji (HD).

http://informacje.netpr.pl/pr/161309/korbank-zakonczy-wakacje-na-newconnect

hastagi na stronie:

#trunc it

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy