Wiadomości branżowe

Komentarz Pawła Durjasza – Głównego Ekonomisty PZU nt. produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2013 r.

GUS podał dziś, że roczna dynamika produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła zgodnie z oczekiwaniami 4,4% r/r (6,2% r/r we wrześniu). Według danych odsezonowanych roczne tempo wzrostu produkcji przemysłowej zwolniło do 3,8% r/r wobec 5,0% r/r (pierwszy wykres od prawej). Tendencja wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu została zachowana. Odsezonowana produkcja przemysłowa powiększyła się w stosunku do września o 0,2% m/m. Jej poziom jest o 1,5% wyższy od szczytu z końca 2011 r.

Z kolei tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej wzrosło z do -3,2% r/r z -4,8% r/r we wrześniu (w przypadku danych odsezonowanych -6,1% r/r wobec -6,7% r/r). W październiku powiększyła się ona o 2,3% m/m w stosunku do września. Postępuje zatem stopniowe odbicie produkcji budowlanej po głębokim spadku jaki miał miejsce pomiędzy lutym 2012 a majem 2013 r. Poziom tej produkcji jest jednak ciągle niższy o 21% w stosunku do początku 2012 r.  

Nie widać ciągle presji inflacyjnej na poziomie cen produkcji. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku obniżyły się o 1,3% r/r (-1,4% r/r we wrześniu).

Wnioski: Dzisiejsze dane potwierdzają dotychczasową diagnozę sytuacji gospodarczej. Ożywienie w polskiej gospodarce stopniowo się umacnia. Produkcja przemysłowa rośnie dzięki lepszej koniunkturze zewnętrznej, sprzyjającej wzrostowi eksportu. Dzisiejsza informacja o wzroście wskaźnika PMI w niemieckim przemyśle przetwórczym w listopadzie wskazuje, że te sprzyjające warunki utrzymają się w kolejnych miesiącach. W ostatnim kwartale 2013 r. można mieć także nadzieję na wzrost popytu krajowego w skali roku. Wszystkie badania koniunktury sygnalizowały ostatnio poprawę sytuacji przedsiębiorstw, w tym wzrost nowych zamówień i zmniejszenie bariery popytu. W tej sytuacji, w  ostatnim kwartale 2013 r. dynamika PKB może zbliżyć się nawet do 2,5% r/r. W całym roku 2013 wzrost PKB wyniesie zapewne 1,4%-1,5%.

Paweł Durjasz, Główny Ekonmista PZU

inf

Źródło Grupa PZU. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy