Wiadomości branżowe

Kolejny rekordowy rok na warszawskim rynku powierzchni biurowej

Według najnowszego raportu DTZ – Property Times Office Warsaw – na koniec trzeciego kwartału 2014 zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły 4,36 miliona m kw. Po rekordowym 2013 roku, kiedy na rynek trafiły budynki biurowe o łącznej powierzchni blisko 300 000 m kw., podaż w 2014 prawdopodobnie znajdzie się na jeszcze wyższym poziomie.

Podczas trzech pierwszych kwartałów bieżącego roku pozwolenie na użytkowanie otrzymały obiekty biurowe o łącznej powierzchni wynoszącej 250 000 m kw., a do końca 2014 r. przewidujemy ukończenie kolejnych 70 000 m kw. W rezultacie roczny poziom podaży może wynieść aż 320 000 m kw., co będzie najwyższą wartością notowaną na rynku warszawskim począwszy od 2000 roku. Ponadto, obecnie w budowie znajduje się blisko 700 000 m kw. biur, co przełoży się na wysoką podaż również w ciągu kolejnych dwóch lat (ok. 300 000 m kw. rocznie).

Wolumen transakcji najmu zawartych od stycznia do końca września 2014 osiągnął 422 000 m kw., co oznacza spadek o 18% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Niemniej jednak popyt na biura, odzwierciedlony wielkością absorpcji netto, pozostał na relatywnie niezmienionym poziomie. Podobnie jak w ciągu ostatnich czterech lat, najemcy nadal często decydowali się na renegocjacje/przedłużenie dotychczasowych umów najmu, natomiast transakcje zawierane przed oddaniem budynku do użytkowania straciły na popularności ze względu na dużą dostępność powierzchni w istniejących budynkach.

W wyniku wysokiego poziomu nowej podaży w ciągu ostatnich 3 lat, stopa pustostanów wzrosła i na koniec III kw. 2014 osiągnęła 13,8%, co jest najwyższą wartością notowaną na rynku warszawskim od 2003 roku. Należy zaznaczyć, że znaczna większość niewynajętej powierzchni jest zlokalizowana w starszych obiektach, wymagających modernizacji lub dużych projektach biurowych, które niedawno otrzymały pozwolenie na użytkowanie. W rezultacie rosnącej dostępności powierzchni, stawki czynszów spadły nieznacznie (średnio o 0,5-1 euro za m kw. za miesiąc) w porównaniu do wartości rejestrowanych jeszcze na początku bieżącego roku. Obecnie stawki nominalne wynoszą 22-25 euro dla najlepszych powierzchni w centrum, 14-15.5 euro w budynkach zlokalizowanych w innych strefach.

Przewidywany wysoki poziom podaży powierzchni biurowej w ciągu dwóch kolejnych lat może prowadzić do dalszego wzrostu stopy pustostanów. Jednakże już począwszy od 2015 roku możemy ponownie spodziewać się silniejszej aktywności na rynku najmu. Wynika to w dużej mierze z cykliczności rynku i faktu, że w okresie 2016-2018 wygaśnie duża część umów podpisanych w latach 2006-2008 (10-letnie umowy) oraz 2011-2013 (5-letnie umowy), kiedy popyt znajdował się na wysokim poziomie, powiedziała Katarzyna Lipka, zastępca dyrektora w Zespole Doradztwa i Analiz Rynkowych, DTZ. Niemniej jednak równocześnie oczekujemy dalszych konsolidacji, jak również kontynuacji trendu optymalizacji powierzchni, który jest związany z wprowadzaniem przez wielu najemców nowych rozwiązań w zakresie organizacji miejsca pracy. Doprowadzi to do faktycznego zmniejszania wielkości biur zajmowanych przez część firm, co może spowolnić tempo absorpcji dostępnej powierzchni, dodaje Lipka.

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło DTZ. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy