Wiadomości branżowe

Instytut GfK Polonia wprowadza do oferty kolejne rozwiązania badawcze w zakresie Digital Market Intelligence (DMI)

Warszawa, 2 października 2013 r. – Obecnie w portfolio metodologii badawczych dostępnych dla klientów GfK na całym świecie, także i w Polsce, znajdować się będą narzędzia do całościowej oceny efektywności cyfrowej komunikacji z konsumentem: GfK Purchase Journey, GfK Site Experience, GfK Exposure Effects, GfK Market Experience oraz GfK Realtime Effects.

Digital Market Intelligence (DMI) to zestaw narzędzi do badania zachowań i postaw konsumentów w obszarze online i mobile, uwzględniający korzystanie z komputerów stacjonarnych, laptopów, smartfonów oraz tabletów. Narzędzia te umożliwiają oszacowanie efektywności komunikacji zarówno w pojedynczych kanałach, jak i w całej złożonej cyfrowej komunikacji wielokanałowej rozproszonej na różnych platformach.

GfK Purchase Journey – dostarcza całościowy obraz zachowań konsumentów zarówno w obszarze online, jak i offline na przestrzeni całego procesu zakupowego, analizuje wybory kanałów sprzedaży oraz doświadczenia związane z konkretnymi punktami styku z marką.

GfK Site Experience – umożliwia monitorowanie naturalnych zachowań użytkowników danej strony internetowej, gromadzi istotne informacje dotyczące doświadczeń wynikających z korzystania z ocenianej strony.

GfK Exposure Effects – pozwala mierzyć efektywność kampanii reklamowych online i crossmediowych na podstawie rzeczywistych doświadczeń odbiorców.

GfK Market Experience – do pomiarów wykorzystuje analizy sposobów korzystania z internetu przez docelową grupę odbiorców, uwzględniając przy tym ich oczekiwania, motywacje oraz odbiór reklamy.

GfK Realtime Effects – ocenia efektywność reklam online w czasie rzeczywistym, m. in. aby optymalizować media plan i uzyskiwać większy zwrot z inwestycji w kampanię komunikacyjną.

Marta Nawrociak, Business Development Manager DMI Poland ocenia: „Dynamiczny i stały rozwój kanałów digital i urządzeń mobilnych ma o wiele większy i silniejszy wpływ na zachowanie konsumentów niż kilka lat temu. Jednotorowy model dokonywania zakupów czy wyboru marki odszedł już w przeszłość – niezależnie od tego czy chodzi o wybór proszku do prania, czy nowego samochodu.

W chwili obecnej typowy proces zakupowy odbywa się w sposób wielowymiarowy i obejmuje szereg źródeł: reklamy online, sieci społeczne, wyszukiwarki internetowe, jak również porady zasięgnięte w sklepie, opinie rodziny, czy znajomych.

GfK rozumie jak zmieniający się świat digital wpływa na cały proces podejmowania decyzji i przede wszystkim jak ważne dla naszych klientów jest uświadomienie sobie i zrozumienie, w jaki sposób konsumenci łączą się z ich marką. W związku z tym proponujemy nowe rozwiązania badawcze podparte wieloletnim doświadczeniem oraz unikatową technologią, która umożliwia nam śledzenie zachowania użytkowników online w czasie rzeczywistym, niemalże bez żadnych ograniczeń. Dzięki zintegrowanemu podejściu digital pomagamy naszym klientom zrozumieć złożoność rynków online, wspieramy działania służące optymalizacji działań marketingowych i rozwojowi biznesu”.

Gwarancją jakości pomiarów i oszacowań prowadzonych ww. metodami jest szerokie międzynarodowe zaplecze metodologiczne instytutu oraz wprowadzone nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii informacyjnych oraz software’u. Wykorzystując zarówno wieloletnie doświadczenie w badaniach digital, jak też licencjonowane technologie w zakresie monitorowania zachowań konsumentów, wprowadzane nowe metody umożliwiają ocenę wpływu różnorodnych czynników (marketingowych, komunikacyjnych, sprzedażowych) na wszystkich polach styku konsumenta z marką (experience point). Badania z zakresu DMI pozwalają zrozumieć mechanizmy i efektywność prowadzonych działań komunikacyjnych, a także wskazać te z nich, które wymagają dalszej optymalizacji, prowadzącej do powstania kompletnego obrazu „podróży” konsumenta w poszukiwaniu produktu idealnego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań Digital Market Intelligence w GfK prosimy o kontakt z Martą Nawrociak pod adresem: [email protected] lub numerem telefonu +48 505 196 209.

GfK

GfK to jedna z największych firm badawczych na świecie, zatrudniająca ponad 11 000 ekspertów, którzy codziennie starają się odkryć nowy sposób patrzenia na to, jak żyją, myślą i kupują ludzie na ponad 100 rynkach.

Instytut GfK nieustannie wprowadza do swoich badań innowacje, stosuje zaawansowane technologie oraz precyzyjne metodologie, aby zapewnić swoim partnerom biznesowym jak najlepszą wiedzę o ich klientach.

Źródło GfK Polonia. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy