Wiadomości branżowe idaho

ING Bank Śląski nagrodzony Złotym Listkiem CSR POLITYKI

ING Bank Śląski, jako jedyna instytucja finansowa, został wyróżniony przez tygodnik POLITYKA Złotym Listkiem CSR. Tym samym bank znalazł się w gronie 15. firm stosujących w codziennej działalności najlepsze praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności. „Lista 500 POLITYKI” już po raz drugi została rozszerzona o zestawienie firm odpowiedzialnych
Teaser

ING Bank Śląski, jako jedyna instytucja finansowa, został wyróżniony przez tygodnik POLITYKA Złotym Listkiem CSR. Tym samym bank znalazł się w gronie 15. firm stosujących w codziennej działalności najlepsze praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności.

„Lista 500 POLITYKI” już po raz drugi została rozszerzona o zestawienie firm odpowiedzialnych społecznie, które nagrodzono symbolicznymi złotymi i srebrnymi listkami CSR.

Lista wyróżnionych firm została opracowana na podstawie badania ankietowego dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w polskich przedsiębiorstwach. Do dużych przedsiębiorstw (o przychodach powyżej 300 mln zł) rozesłano ponad 900 ankiet, z czego otrzymano 241 odpowiedzi. Ankietę przygotowano w oparciu o normę ISO 26000, która wskazuje obszary, w jakich firmy odpowiedzialne społecznie powinny podejmować działania. Pytania dotyczyły siedmiu kluczowych dla CSR obszarów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, relacji z pracownikami, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego. Wyniki tegorocznej ankiety wskazują, że przedsiębiorstwa koncentrują się przede wszystkim na następujących obszarach CSR: budowanie lepszych relacji z klientami, inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych oraz inwestowanie w rozwój pracowników.

Działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu są dla ING Banku Śląskiego kluczowe w realizacji celów biznesowych, czego potwierdzeniem jest przyjęta Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W strategii wyszczególnione zostały cele, działania oraz mierniki w kluczowych obszarach, tj.: relacje z klientami, relacje z pracownikami, działalność na rzecz społeczeństwa oraz działalność na rzecz środowiska naturalnego. ING Bank Śląski znajduje się w składzie giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie - RESPECT Index od pierwszego notowania. Bank również zajmuje III miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2013 publikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną, pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

< 241643" >
Źródło ING BANK ŚLĄSKI S.A.. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Wysokie oceny warszawskich centrów handlowych. Klienci spędzają w nich coraz więcej czasu

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy