ING Bank Śląski nagrodzony Złotym Listkiem CSR POLITYKI

Teaser

ING Bank Śląski, jako jedyna instytucja finansowa, został wyróżniony przez tygodnik POLITYKA Złotym Listkiem CSR. Tym samym bank znalazł się w gronie 15. firm stosujących w codziennej działalności najlepsze praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności.

„Lista 500 POLITYKI” już po raz drugi została rozszerzona o zestawienie firm odpowiedzialnych społecznie, które nagrodzono symbolicznymi złotymi i srebrnymi listkami CSR.

Lista wyróżnionych firm została opracowana na podstawie badania ankietowego dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w polskich przedsiębiorstwach. Do dużych przedsiębiorstw (o przychodach powyżej 300 mln zł) rozesłano ponad 900 ankiet, z czego otrzymano 241 odpowiedzi. Ankietę przygotowano w oparciu o normę ISO 26000, która wskazuje obszary, w jakich firmy odpowiedzialne społecznie powinny podejmować działania. Pytania dotyczyły siedmiu kluczowych dla CSR obszarów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, relacji z pracownikami, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego. Wyniki tegorocznej ankiety wskazują, że przedsiębiorstwa koncentrują się przede wszystkim na następujących obszarach CSR: budowanie lepszych relacji z klientami, inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych oraz inwestowanie w rozwój pracowników.

Działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu są dla ING Banku Śląskiego kluczowe w realizacji celów biznesowych, czego potwierdzeniem jest przyjęta Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W strategii wyszczególnione zostały cele, działania oraz mierniki w kluczowych obszarach, tj.: relacje z klientami, relacje z pracownikami, działalność na rzecz społeczeństwa oraz działalność na rzecz środowiska naturalnego. ING Bank Śląski znajduje się w składzie giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie - RESPECT Index od pierwszego notowania. Bank również zajmuje III miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2013 publikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną, pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

< 241643" >
Źródło ING BANK ŚLĄSKI S.A.. Dostarczył netPR.pl
Authors
Top