Wiadomości branżowe

Fuzje i przejęcia: kluczowa rola komunikacji

Organizacje przejmują inne firmy kierując się rozmaitymi motywami. Jednym z najczęstszych powodów jest zamiar szybkiego rozwoju w obszarze technologicznym, oferowanie nowych produktów lub powiększenie udziału w rynku. Innym powodem mogą być czynniki finansowe, kiedy to aktualna wycena przejmowanego przedsiębiorstwa jest niższa niż w rzeczywistości przedsiębiorstwo jest warte (uwzględniając na przykład spodziewane przyszłe przepływy finansowe). Jeszcze innym powodem mogą być korzyści podatkowe.

Niezależnie od motywów proces przejęcia firmy przechodzi kilka stałych etapów: początkową analizę, due dilligance, negocjacje, finalizację kontraktu oraz integrację (w przypadku, gdy przejmowane przedsiębiorstwo ma zostać zintegrowane z przejmującą je organizacją). Aby wszystkie etapy zostały z powodzeniem zakończone niezbędna jest sprawna komunikacja wspierająca między innymi takie działania jak: 

  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • szkolenia związane z funkcjonowaniem nowej organizacji,
  • angażowanie kluczowych pracowników w proces przejęcia i upewnienie się, że pozostaną w firmie,
  • zatrzymanie klientów w firmie,
  • budowa właściwie zorganizowanych zespołów po zakończeniu procesu integracji.

Zakończone z powodzeniem procesy integracyjne, dotyczące przejęcia firm lub innych organizacji, czy też aktywów, to przede wszystkim efekt dobrego planowania i właściwej komunikacji. Dobry plan zawiera opis celów, które organizacja planuje osiągnąć poprzez integracje, określa osoby zaangażowane w projekt, opis głównych procesów oraz sposób ich implementacji i nadzoru – mówi Robert Borowicz, CEO doradczej firmy Advanced Communication. Detaliczny plan jest bardzo istotny nawet w przypadku niewielkich w skali działania całej organizacji transakcji i procesów. To również kluczowa kwestia w przypadku komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji. Komunikacja każdego etapu procesu powinna odbywać się zgodnie z opracowanym wcześniej planem – podsumowuje Robert Borowicz.


dostarczył infoWire.pl
Źródło Advanced Communication. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy