Wiadomości branżowe idaho

Czteroletni kontrakt na obsługę emerytur i rent z ZUS

Poczta Polska wygrała przetarg na doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych nadawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kontrakt zostanie zawarty na 4 lata.

Oferta Poczty spełniła wszystkie warunki wymagane w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Firma będzie świadczyła na rzecz ZUS usługę doręczania w formie przekazów pocztowych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym świadczeń emerytalno- rentowych.

- Poczta Polska jest dziś jedyną firmą na rynku, która jest w stanie zrealizować tak skomplikowane zlecenie, które wymaga zapewnienia rozbudowanego zaplecza logistycznego – podkreśla Łukasz Gołębiowski, dyrektor Pionu Sprzedaży Poczty Polskiej. - Wygrana świadczy o dobrym przygotowaniu firmy do konkurowania na rynku usług listowych oraz finansowych w Polsce – dodaje.

Źródło Poczta Polska. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts