Wiadomości branżowe

Bank Pocztowy zwycięzcą prestiżowego konkursu „The Best Annual Report 2013”

Najlepszy na polskim rynku raport roczny za 2013 r. w kategorii  „Banki i instytucje finansowe” przedstawił Bank Pocztowy, tym samym zwyciężając w organizowanej przez Instytut Rachunkowości i Podatków IX edycji konkursu „The Best Annual Report 2013”.

W organizowanym już po raz dziewiąty konkursie „The Best Annual Report 2013” Bank został nagrodzony podwójnie. Raport roczny Banku Pocztowego za 2013 r. zajął pierwsze miejsce w kategorii „Banki i instytucje finansowe” (nagrodę równolegle w kategorii „Przedsiębiorstwa” zajął Tauron Polska Energia S.A.). Dodatkowo Bank Pocztowy otrzymał wyróżnienie za „Najlepsze sprawozdanie z działalności”. Nagroda to również wyraz docenienia faktu, że Bank Pocztowy – nie będący spółką publiczną – w swoim działaniu i raportowaniu stosuje zasady, jak spółki obecne na GPW.

- Zajęcie przez Bank Pocztowy pierwszego miejsca w konkursie organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków przy strategicznym partnerstwie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. to bardzo prestiżowe wyróżnienie, gdyż w poprzednich latach nagrodę zdobywały przede wszystkim duże banki giełdowe. Każdego roku staramy się, by sporządzane przez Bank Pocztowy sprawozdania finansowe były zgodne z najlepszymi standardami spółek notowanych na GPW, co jest bardzo ważnym elementem rozwoju rynku kapitałowego w Polsce – mówi Michał Sobiech, Członek Zarządu Banku Pocztowego odpowiedzialny za Pion Finansów i Ryzyka.

Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. W konkursie brały udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, które sporządzają sprawozdania finansowe wg Znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości lub MSSF/MSR.

W poprzednich edycjach konkursu „The Best Annual Report” Bank Pocztowy wyróżniany był za najlepsze Sprawozdanie z działalności (2013 r.) oraz najlepsze zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (2012 r.).


dostarczył infoWire.pl
Źródło Bank Pocztowy SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy