Author Archives: netPR.pl

Rekordowy poziom kapitału na inwestycje w nieruchomości komercyjne

Rekordowy poziom kapitału na inwestycje w nieruchomości komercyjne

Łączna wartość globalnego kapitału na inwestycje w nieruchomości komercyjne sięgnęła na koniec 2014 r. rekordowego poziomu 429 mld USD Największa dynamika wzrostu kapitału została odnotowana w obu Amerykach (12%) Dominują fundusze inwestujące w nieruchomości na terenie jednego kraju Według raportu firmy DTZ pt.…

Samsung Electronics ogłasza wyniki za pierwszy kwartał

Firma Samsung Electronics Co., Ltd. ogłosiła wyniki finansowe za I kwartał zakończony w dniu 31 marca 2015 r. Przychody Samsung w minionym kwartale wyniosły 47,12 bilionów wonów koreańskich (KRW), co stanowi spadek o 11 procent w stosunku do poprzedniego kwartału, natomiast zysk z działalności operacyjnej w tym samym czasie wyniósł 5,98 bln KRW i był wyższy o 690 mld KRW w porównaniu z IV kwartałem ubiegłego roku.…

Fuzje i przejęcia: kluczowa rola komunikacji

Organizacje przejmują inne firmy kierując się rozmaitymi motywami. Jednym z najczęstszych powodów jest zamiar szybkiego rozwoju w obszarze technologicznym, oferowanie nowych produktów lub powiększenie udziału w rynku. Innym powodem mogą być czynniki finansowe, kiedy to aktualna wycena przejmowanego przedsiębiorstwa jest niższa niż w rzeczywistości przedsiębiorstwo jest warte (uwzględniając na przykład spodziewane przyszłe przepływy finansowe).…
Top